Control the web speed on buffer track bottles

Bij bufferbanen is het de bedoeling om een optimale vullingsgraad van het transporttraject te realiseren zonder het te transporteren product te beschadigen. De bufferbanen worden ingedeeld in zones, iedere zone wordt bewaakt door een ultrasoon sensor van microsonic. De sensor detecteert de hoeveelheid producten in de zone, waarop de buffersnelheid wordt bepaald.

Voor klanten die het signaal van de sensoren liever via de seriële bidirectionele point-to-point verbinding IO-Link willen verwerken, staan de series microsonic lcs+ en pico+ ter beschikking.

Direct support from an expert

Our employees are ready to provide you with the best advice. Fill in the contact form and describe your desired application with as much detail as possible! Our experts get to work immediately.