Présentation: Il est difficile de déterminer la distance et la vitesse d'un navire au quai ou à la jetée. Cependant, la distance et la vitesse du quai sont mesurées au moyen d'un laser de distance avec une grande portée. Le LAM301 est monté dans un boîtier plein de zone 1. Les mesures sont affichées sur un grand écran afin de pouvoir être utilisées lors de l'amarrage. Ces informations supplémentaires facilitent l'amarrage. Cela réduit le risque d'accidents.
Présentation: Nos capteurs à ultrasons mesurent la distance aux fruits congelés dans le chargeur de produits. La quantité mesurée détermine la vitesse d'avance du bac vibrant vers le système de pesée. De cette façon, l'emballage du produit est pesé de manière contrôlée au poids correct.
Présentation: Dans une zone Atex, il est important de pouvoir détecter des objets de manière sûre, par exemple sur un tapis roulant. Les clients choisissent maintenant souvent de faire fonctionner ses bandes de transport en continu dans un environnement Atex. En utilisant des capteurs certifiés qui effectuent une détection de présence (dans une zone Atex), cela n'est plus nécessaire. Cela augmente la durée de vie, réduit la consommation d'énergie et réduit les coûts de maintenance. Un capteur de zone BX04 est la solution parfaite. En raison de la fréquence de commutation élevée, cette barrière immatérielle, d'une portée de 2 mètres, est capable de détecter la présence et de compter les objets qui passent. Le capteur convient pour: les zones Ex 1, 2, 21 et 22. Lorsque les distances augmentent, des lasers EX peuvent également être utilisés. Comme le SP LAM 50 Ex d et le SP LAM 300 Ex d. Ces lasers ont un boîtier robuste en acier inoxydable et conviennent aux zones ATEX: 1, 2, 21 et 22.
Présentation: Les séries bks- et bks + de microsonic sont des capteurs à ultrasons dans un boîtier de fourche, spécialement développés pour contrôler, entre autres, le côté bande des films, papiers, tôles ou textiles. Le capteur de fourche surveille en permanence la position du matériau entre la fourche, ce qui permet à la commande de la machine de s'assurer que le matériau ne coule pas. Le microsonic bks a une position forte sur le marché, en partie en raison de la fiabilité, de la haute précision et des options d'intégration flexibles du capteur. De plus, l'utilisation d'un son ultrasonique, contrairement à un système de mesure optique, rend le capteur particulièrement adapté à la mesure de matériaux transparents.
Présentation: Avec les pistes tampons, l'objectif est d'atteindre un niveau de remplissage optimal du parcours de transport sans endommager le produit à transporter. Les voies tampons sont divisées en zones, chaque zone est surveillée par un capteur à ultrasons microsonique. Le capteur détecte la quantité de produits dans la zone à laquelle la vitesse tampon est déterminée.
Présentation: Dans les presses à balles, les séparateurs de déchets et les mangeoires à tambour, entre autres, les déchets doivent être détectés en présence ou au niveau atteint. Dans cet environnement industriel sale, la robustesse des capteurs est essentielle. Les photocellules émetteur / récepteur couramment utilisées dans ces applications sont la série SM3000 de Telco Sensors pour les applications sales et la série SM9000 pour les applications extrêmement sales.
Introductie: In de landbouw en in de material handling zijn er steeds meer systemen die volledig automatisch werken. De noodzaak voor het gebruik van sensoren die potentieel gevaarlijke situaties kunnen detecteren groeit daardoor. De LAM 5.21 laser is een kostefficiënte oplossing om een snelle detectie te doen van objecten of personen. Als een object te dichtbij gedetecteerd wordt, wordt het systeem direct uitgeschakeld. Bovendien heeft de LAM 5.21 zowel een speciale Anti-Collision functie als een tandem functie. Voor een groter meetbereik zijn de SP LAM 50 serie en de LASE 1000D-T/ LASE 1000D-R een uitstekende oplossing. Bovendien bezit de LASE een microcontroller waarmee de laserfuncties kunnen worden geprogrammeerd.
Présentation: Automated Guided Vehicle ook AGV genoemd worden steeds vaker gebruikt in magazijn opstellingen. Innovatie gaat constant door. Deze AGV vorkheftruck is in staat om autonoom door een magazijn te rijden en spullen uit diverse stellingen te pakken of terug te plaatsen. Hierbij is de machineveiligheid van de AGV essentieel. Het is belangrijk te voorkomen dat de AGV schade aan de stellingen of letsel aan personen kan aanrichten. Ten eerste worden er Lidar safetyscanners toegepast die op basis van time-of-flight technologie werkt. Deze scanner wordt op de AGV bevestigd en berekent de positie op basis van de tijd die het kost van de weerkaatsing tot een object terug naar de AGV. Naast het gebruik van Lidar safetyscanners wordt er ook gebruik gemaakt van Veiligheidslijsten van Haake om te voldoen aan de CE markering.
Présentation: In het openbaar vervoer is het belangrijk dat de veiligheid van de passagiers continu wordt gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan zijn de schuifdeuren in treinen en bussen. De deuren gaan meestal automatisch of het na het drukken op een knop open en dicht en sluiten na een tijdje weer automatisch. Er moet voorkomen worden dat een passagier klem komt te zitten wanneer de deuren sluiten. De SM3000 en de SM6000 serie zijn zender/ ontvanger fotocellen van Telco Sensors die uiterst geschikt zijn voor het doen van een single beam detectie bij deuren in het openbaar vervoer. Hiervoor kan er ook een lichtscherm uit de SG1 serie van Telco Sensors worden toegepast in de deuren van bussen en treinen.
Présentation: Bij een afkortzaag van houtverwerkingsmachines passeren diverse soorten hout in allerlei kleuren, afmetingen en condities. Denk hierbij aan balken, boomstammen, schaaldelen met schors, nat en droog hout, donker of licht gekleurd. De applicatie en de wijze van transport van het product laat het hier niet toe om horizontaal een detectie te laten plaatsvinden, ook vanaf de onderzijde detecteren is een optie. Een ultrasoon sensor biedt hier de uitkomst. De zeer goede achtergrondonderdrukking van onze ultrasoon sensoren en de volledige kleurongevoeligheid zorgen er voor dat alle soorten hout worden gedetecteerd. De reproduceerbaarheid van de schakelpositie is hoog, waardoor de afkortzaag altijd op de juiste positie het product afzaagt.
Présentation: In de landbouw is het van belang dat alle beschikbare grond maximaal benut wordt. Daarom is het noodzakelijk om te weten of er zich gewassen in de grond bevinden. Er wordt een detectie van gewassen in de grond gedaan om de efficiëntie te verhogen van de geautomatiseerde gewasplanter. Doordat je er nu zeker van kan zijn dat er in ieder gat ook daadwerkelijk een gewas is geplaatst.
Présentation: Middels de inductieve sensor XS8D1A1PAM12 van Telemecanique worden metaalhoudende labels contactloos gedetecteerd op autogordel in een geautomatiseerd inspectiesysteem.
Présentation: Les capteurs à ultrasons de microsonic avec une sortie analogique sont idéaux pour mesurer le diamètre de rouleaux de papier d'aluminium, de papier ou de métal. De cette façon, l'entraînement des rouleaux et le frein peuvent être contrôlés. Il est également possible de déterminer si le rouleau est vide ou presque vide au moyen de la mesure du diamètre.
Présentation: Neem een groot pand of een huis dat ter beveiliging omheint is met hekwerk en is voorzien van automatische poorten. Hierbij zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste als een voertuig of een persoon voor de poort staat, wil je dat deze automatisch opengaat. Hiervoor moet een voertuigdetectie worden gedaan, waarna de poort geactiveerd kan worden. Ten tweede wil je graag dat wanneer deze poort geopend is, deze pas weer sluit als voertuig of persoon in zijn geheel gepasseerd is. Anders kunnen er ongelukken gebeuren. Hiervoor moet er dus een beveiliging op de poort worden toegepast. Deze punten gelden niet alleen voor applicaties met schuifpoorten, maar ook voor automatische speedgates, draaipoorten en andere horizontaal sluitende toegangssystemen.
Présentation: Een helikopterplatform op een schip of boorplatform wordt verlicht met floodlights om de locatie van het helideck visueel zichtbaar te maken voor de piloot. Op het moment dat de helikopter geland is mogen de verlichtingen dimmen of helemaal uit. Hiervoor worden onze (Ex gecertificeerde) laser systemen ingezet om binnen een ingesteld afstandwindow de aanwezigheid van de helikopter te detecteren.
Présentation: In de landbouw is het van belang om zo efficiënt mogelijk te werken en schade te voorkomen aan gewassen. Een gewassproeier moet het hele veld sproeien. De hoogte van de spuitboom tot de gewassen moet niet te laag zijn, want dan beschadigen de gewassen. Deze mag ook niet te hoog zijn, want dan daalt de efficiëntie van het sproeimiddel per gewas. Er moet dus een hoogtemeting worden gedaan om de hoogte te meten van de spuitboom op een gewassproeier tot aan de hoogte van de gewassen.
Présentation: In de meeste industrieën vormen meerdere halffabricaten uiteindelijk één samengesteld eindproduct. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een vliegtuig. Deze samengestelde producten zijn sterker, lichter en goedkoper dan wanneer de individuele materialen los worden gebruikt. Deze samengestelde producten moeten op de juiste plaats worden gepositioneerd of afgesneden. Wanneer dit niet goed gebeurd, zorgt dit voor vertragingen in de productie, downtime in de fabriek of erger nog een foutief product bij de eindklant. De directe kosten kunnen erg in de papieren lopen. Dan hebben we het nog niet gehad over de reputatieschade. Dit kan opgelost worden door in het productieproces te werken met een Laser projector van Z-laser.
Présentation: Door middel van twee afstandslasers kunnen lengte metingen worden gedaan van stalen balken. Een gemiddelde balk heeft een diameter van 15 cm en een lengte van 10 tot 20 meter. De balken worden tijdens het transport gemeten van het opslagterrein naar de ovens toe. De lasers bepalen de lengte van de balk, door aan de hoofdeindes te meten. Doordat de lasers op een vaste positie staan is het verschil dat ontstaat de lengte van de balk. Dergelijke metingen worden vaak in robuuste omgevingen gedaan. In dit voorbeeld staat 1 laser in de buitenlucht en de andere vlakbij de ingang van de oven. Hierdoor zijn de lasers voorzien van speciale beschermende behuizing met waterkoeling. De LAM 50 serie is een geschikte oplossing voor het doen van een lengtemeting van stalen balken in robuuste omgevingen.
Présentation: Bij liften is veiligheid van groot belang. Er moet voorkomen worden dat er schade en letsel ontstaat bij personen, dieren of objecten doordat ze tussen de liftdeuren terecht komen. Hiervoor is constant monitoren van aanwezigheid van groot belang. Pas als persoon, dier of object in zijn geheel in de lift staat mag de deur worden gesloten. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat wanneer je met een hond aan de lijn de lift in wil stappen de hond er al vandoor is en dat de lift vervolgens sluit. Dit kan leiden tot ernstige ongelukken. Met behulp van het plaatsen van lichtschermen in de liftdeuren kan deze veiligheid gegarandeerd worden. Om het gebied rondom de lift(en) te detecteren, kan een radar sensor gebruikt worden. Dit zie je vaak bij plekken met meerdere liftdeuren naast elkaar, waar personen van de ene naar de andere liftdeur lopen.
Présentation: Wanneer stoffige producten worden opgeslagen in een silo spreken we al snel over een Atex zone 20, 21 of 22. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe vol deze is. De silo’s kunnen erg hoog zijn. Om het niveau in de silo’s te meten moet deze voldoen aan de betreffende Atex certificeringen en dient het meetbereik toereikend zijn. Een geschikte oplossing voor het doen van niveaumetingen is gebruik maken van een Atex SP LAM afstandslaser.
Présentation: Er zijn verschillende systemen waarbij continu het niveau van bijvoorbeeld water of dierenvoer gemonitord moet worden. Neem bijvoorbeeld een kippenren waarin de kippen continu gevoerd moeten worden. Dit kan ook door middel van een automatisch voedingssysteem met gebruik van een capacitieve sensor. Deze sensor geeft het minimumniveau aan van het voedingssysteem als teken dat deze weer aangevuld moet worden. Ultrasoon sensoren kunnen ook een geschikte oplossing zijn voor het doen van een niveaumeting van een voedingssysteem.
Présentation: Les capteurs à ultrasons de microsonic sont idéaux pour mesurer les niveaux (d'eau) dans le secteur de l'eau et des eaux usées. Les capteurs conviennent à la mesure de niveau dans le traitement de l'eau, dans les stations de pompage et les bassins de débordement. En raison de l'utilisation d'ultrasons, ces capteurs ne sont pas sensibles à la couleur ou à la transparence. Avec les capteurs ultrasoniques du microsonic, les distances et les niveaux peuvent être mesurés jusqu'à 8 mètres et sortis via une sortie analogique (0-10 Vdc ou 4-20 mA).
Présentation: Tijdens het productieproces van medicijnen is het van groot belang dat alle productiestappen nauwkeurig worden uitgevoerd. Door gebruik te maken van de SS02 serie lichtschermen kan gedetecteerd worden wat het niveau van de poeder is in de stacking area. Echter kan er ophoping van poeder ontstaan als gevolg van het gewicht van de poeder en de statische elektriciteit die gegenereerd wordt tijdens het proces. Dit kan leiden tot afwijkende niveaumetingen. Met behulp van specifieke functies ingebouwd in het lichtscherm wordt het achtergebleven poeder gelost uit de stacking area. Hierdoor kunnen de lichtschermen de meest betrouwbare niveaumetingen doen.
Présentation: Door de extreme kracht van de zender / ontvanger fotocellen van Telco Sensors zijn deze sensoren in staat om in applicaties door bijvoorbeeld een kunststof geleiding een transportbaan heen te kijken. Ondanks de reductie van de hoeveelheid ontvangen licht, is de fotocelcombinatie nog steeds in staat om op consistente wijze productverpakkingen te tellen, welke op de transportbaan voorbij komen.
Présentation: In de Papier- en pulp verwerking wordt er gewerkt in zwaar vervuilde omgevingen en dit vormt een groot probleem voor veel fotocellen (en lichtschermen) om betrouwbaar het baanverloop en scheuren/breuken te detecteren. De fotocellen en de lichtschermen van Telco Sensors zijn niet vatbaar voor dit probleem, omdat ze door de dikke en harde vervuiling heen betrouwbaar kunnen detecteren. Om het hele papierverwerkingsproces flexibel te laten lopen kunnen lichtschermen zoals de SS02 serie ervoor zorgen dat het papier in het midden van het baanverloop blijven liggen. Wanneer gedetecteerd moet worden of er scheuren zitten in het papier, is de SM 6000 een geschikte oplossing.
Présentation: In (beveiligde) gebouwen, op trein- en metrostations, maar ook in pretparken en dierentuinen wordt er gebruik gemaakt van toegangspoortjes. Deze poortjes verlenen toegang tot een gebouw of ruimte. Vaak is dat met gebruik van een pasje of een kaartje en soms kun je direct doorlopen. Het is belangrijk dat deze poortjes veilig werken. Dat betekent dat wanneer personen door de poortjes lopen, deze pas weer dicht gaat zodra persoon met eventueel een kinderwagen, fiets of andere objecten volledig gepasseerd zijn. De oplossing hiervoor is gebruik te maken van fotocellen of lichtschermen die in staat zijn de poortjes beveiligen tegen schade bij of letsel van personen.
Présentation: Het is van belang om posities van zeecontainers te bepalen wanneer deze moeten worden opgepakt door portaalkranen. De containers hebben diverse kleuren en het oppervlak kan vies, geroest en nat zijn. Laser afstandssensoren meten de afstand tussen de portaalkraan en container. De nauwkeurige metingen van de Lase 1000D-T en Lase 1000D-R zijn een uitstekende oplossing en helpen met het positioneren van de container ten opzichte van de portaalkranen. Deze lasers zijn uiterst geschikt voor hevige weersomstandigheden. Daarnaast geven de lasers de mogelijkheid om te communiceren over verschillende interfaces, waardoor het proces eenvoudiger wordt.
Présentation: Een traversewagen met bijvoorbeeld beton fungeert als een oplossing wanneer er grote afstanden overbrugt moet worden in de immense fabriekshallen. Deze traversewagens worden beladen met behulp van bovenloopkranen. De uitdaging is dat deze bovenloopkraan exact gepositioneerd moet worden boven de traversewagen anders kan er niks gelost worden en ligt de productie stil. De oplossing is het toepassen van zender & ontvanger fotocellen.
Présentation: Tijdens de laatste fase in de productie van banden wordt er gebruik gemaakt van een bandenpers. Het is essentieel dat de band op de exacte plaats wordt gepositioneerd in de bandenpers. Een punt of kruislaser is hiervoor de geschikte oplossing en projecteert de laser verticaal in de bandenpers voor een nauwkeurige positionering. De ZM18 is een allround laser met een Ø20mm laserkop en M18 behuizing, waardoor deze op verschillende manieren kan worden toegepast.
Présentation: Het is belangrijk dat er een kwalitatief goed eindproduct wordt afgeleverd in de fabrieken. Daarvoor moet de traversewagen ten allen tijde exact gepositioneerd zijn. De banen waarover de traversewagens over rijden zijn ruim 250 meter lang. Daarnaast wordt er gewerkt in een robuuste omgeving met veel stof. Bij afwijkingen van meer dan 1 mm worden de producten direct afgekeurd. De oplossing hiervoor is de inspectie door een lasersensor.
Présentation: In deze applicatie worden met het diffuse proximity lichtscherm uit de SGP serie van Telco Sensors op consistente wijze houten planken, balken, platen maar zelfs dunne houten latjes gedetecteerd. Onafhankelijk van de positie waarop het hout over het transportsysteem voorbij komt. Vanwege de hoge diversiteit aan producten is het hier onmogelijk om vanaf boven, of met zender/ontvanger horizontaal te werken. Een lichtscherm taster aan de onderzijde van de transportbaan tussen de rollen is hier de perfecte oplossing. De SGP lichtschermtaster detecteert producten over het gehele actieve gedeelte van het lichtschermprofiel met een maximaal (instelbaar) bereik van 130 cm. Het lichtscherm is in verschillende hoogtes verkrijgbaar.
Présentation: Industriële materialen moeten nauwkeurig gesneden of gezaagd worden. Door gebruik te maken van een lijnlaser wordt een lijn geprojecteerd van de exacte zaag- of snijlijn. De laser is bestand tegen vibraties en stof, waardoor foutieve metingen kunnen worden voorkomen. De (Z5A-635-lg90 uit de ZA serie) is een compacte en draadloze laser, voldoet aan de eisen van de industrie en verhoogt bovendien de productiviteit van productieprocessen. De laser kan een 2 meter lijn projecteren op 100 cm.
Présentation: Roltrappen zijn terug te vinden in veel openbare gebouwen zowel indoor als outdoor zoals op luchthavens, winkelcentra, treinstations, etc. Het is vaak niet nodig dat deze roltrappen constant aan staan. Pas wanneer een persoon de roltrap nadert moet de roltrap gaan lopen. Zo wordt er stroom bespaard. Dit kan opgelost worden met behulp van een bewegingsdetectie rondom de roltrappen. Hiervoor worden radar sensoren gebruikt. Wanneer een persoon de roltrap nadert, herkent de radar sensor een vorm van beweging, waarna de roltrap schakelt en begint te bewegen.
Présentation: Voor applicaties met rooimachines is het belangrijk dat de sensor tegen een stootje kan. Bij rooimachines is het van belang dat de oogst wordt gedetecteerd of dat het gedetecteerd wordt als er een bepaald niveau is breikt. De sensor moet in deze applicatie tegen vuil kunnen. De fotocellen van Telco Sensors zijn robuust en goed bestand tegen vuil en daarom perfect voor applicaties met rooimachines.
Présentation: Bij de aankomst van voertuigen bij laadperrons is het van belang dat het in-en uitladen zo effectief en efficiënt mogelijk verloopt. Hier wordt een voertuigdetectie uitgevoerd. Hiermee kan gecheckt worden dat de voertuigen op de juiste plaats gepositioneerd zijn, dat de overheaddeuren worden geopend en dat de mensen gealarmeerd worden zodra het voertuig is gearriveerd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheaddeuren bij de laadperrons veilig zijn. Er moet voorkomen worden dat mensen en objecten letsel of schade oplopen als ze aan het in- en uitladen zijn. Met behulp van lichtschermen kan deze beveiliging gewaarborgd worden.
Présentation: Spreaders, ladingskranen en bovenloopkranen in de offshore worden blootgesteld aan alle weerselementen. Er worden daarom ook hoge eisen gesteld aan de gebruikte sensoren in deze machines. Om deze rede kiezen producenten van deze industriële systemen voor microsonic ultrasoon sensoren, om op consistente wijze afstanden te meten tot containers of ladingen of om contactloos een eindpositie te detecteren.
Présentation: In de stapelautomaat worden volledig automatisch planken, balken en platen ingevoerd. Wanneer de stapelautomaat de maximaal hoogte heeft bereik, geeft het Telco Sensors lichtscherm uit de SG10 serie een signaal en vertrekt de vracht uit de stapelpositie. Het lichtscherm is horizontaal gepositioneerd op de maximale stapelpositie en detecteert over een breedte van 1800 mm of er zich iets binnen het detectieveld begeeft. Zo wordt voorkomen dat de stapelautomaat te hoog stapelt waardoor de stapel producten omvalt of niet meer veilig uit de machine kan worden getransporteerd.
Présentation: Bij het asfalteren van de weg is het van belang om temperatuurmetingen te doen van de weg zowel voor als na het asfalteren. Het asfalt moet samengeperst worden terwijl het nog heet genoeg is, anders kan dit leiden tot een zwak wegoppervlak. Het asfalt wordt voordat het wordt gelegd gecontroleerd op temperatuur, zodat er een inschatting kan worden gemaakt van hoeveel tijd beschikbaar is voor het verdichten van het asfalt. De i-Tec E-serie temperatuursensor is uitermate geschikt voor het monitoren van de asfalttemperatuur. Voor deze applicatie is een sensor met een 15:1 optiek het meest geschikt, zodat een smal meetoppervlak wordt gemeten en bijvoorbeeld niet een ander metaalwerk in het voertuig. Dit kan een optimale meting verstoren. De beste temperatuur voor het asfalteren is tussen de 95°C en 190°C. Wanneer je de temperatuurmetingen wilt opslaan in een database, omdat je de ideale temperatuur voor het asfalteer proces wilt monitoren, kan de i-Tec Mini serie een juiste optie zijn.
Présentation: Bij het droogproces van autolak is de kwaliteit van het coatingproces van groot belang. Deze kwaliteit hangt af van de temperatuurcyclus bij het drogen. Contactloze temperatuursensoren zijn een geschikte oplossing om controle te krijgen over dit proces. De i-Tec mini serie zorgt voor een precieze directe meting van de temperatuur van het oppervlak. Het resultaat is een vermindering van de mate van herbewerking en dit leidt uiteindelijk tot een efficiënter proces en minder kwaliteitsuitval. De sensor kan omgevingen aan met temperaturen tot 180 °C zonder daarvoor actief gekoeld te worden. Daarnaast verstrekt het optionele touchscreen-display real-time weergave van de gemeten temperatuur, maar ook instellingen voor emissiviteits-correctie en alarmrelais.
Présentation: In de Automotive industrie wordt steeds meer gebruik gemaakt van gelamineerd glas om de veiligheid van auto’s te garanderen. Voordat het glas wordt gelamineerd moet de temperatuur worden gemeten van het gebogen glas. De temperatuurmeting is uiterst ingewikkeld en pas mogelijk vanaf 75°C of hoger. De i-Tec mini of de i-Tec Cube serie zijn een uitstekende oplossing voor het systematisch meten van de temperatuur van voorruiten van auto’s. Daarnaast bevatten deze temperatuursensoren een database waarin metingen worden gemonitord. Afwijkingen van de ideale temperatuur (10-40 graden Celsius) worden door middel van een alarm aangegeven en worden opgeslagen in een logbestand. De i-Tec USB5 is een van de meest breed inzetbare pyrometers en kan op vrijwel alle besturingen en controllers worden aangesloten door de analoge uitgang (4 tot 20mA).
Présentation: Het continu monitoren van de temperatuur in het gehele productieproces van metalen zorgt met behulp van contactloze temperatuursensoren zowel voor de optimalisatie als de veiligheid van dit proces. De temperatuurmeting van metalen vindt plaats in uitdagende omgevingen met hoge temperaturen. De i-Tec USB2 uit de i-Tec USB serie of de FibreMini zijn uiterst geschikt voor meten in deze uitdagende omgevingen. Denk hierbij aan het vormen, inductie verharding of onderhoud van metalen waar temperaturen tot 2000 graden gemeten moeten worden. De hierboven genoemde sensoren monitoren de temperatuur om vervolgens de data te waarborgen zodat fouten in productieprocessen en daarmee stilstand in de fabriek worden voorkomen. Geld, tijd en grondstoffen blijven bespaard.
Présentation: Een temperatuur geregelde lopende band wordt verwarmd door IR, hete lucht of door een magnetron en wordt gebruikt voor (dieren)voeding, textiel, farmacie en powder coating/ painting. De i-Tec mini is uiterst geschikt voor het monitoren van de temperatuur van de objecten op de lopende band doordat het een hoge omgevingstemperatuur aan kan. Daarnaast bevat de sensor een display waarin een peak and valley hold ervoor zorgt dat lege ruimtes tussen objecten worden genegeerd door de sensor. Als er meerdere posities gemonitord moeten worden, kan de i-TecMiniBus als een geschikte oplossing fungeren. Op dit systeem kunnen 6 sensoren worden gekoppeld.
Présentation: De productie van karton is een ingewikkeld proces waarbij het monitoren van de temperatuur van essentieel belang is, anders kunnen de vellen niet goed aan elkaar gelijmd worden of kunnen de vellen kromtrekken. Dus in het hele proces moeten er temperatuurmetingen worden gedaan om de kwaliteit van het karton te garanderen. Dit kan met behulp van temperatuursensoren van Sensor Partners. Hiervoor kun je het beste de i-Tec MiniBus systeem gebruiken.
Présentation: Thermoforming van plastic platen zorgt ervoor dat plastic kan worden vervormd tot een bruikbaar eindproduct. Het is van groot belang dat de plastic platen heet genoeg zijn zodat het thermoforming proces kan plaatsvinden. In vrijwel alle gevallen meet De i-Tec Mini serie precies wanneer de plaat heet genoeg is om te worden vervormd. De sensor is bestendig tegen een hoge omgevingstemperatuur (max 180°C) en betekent dat de sensor dichtbij de verhitte elementen kan worden geplaatst voor een optimale meting. Voor metingen met een nog hogere omgevingstemperatuur moet er rekening worden gehouden met een waterkoeling optie zoals de i-Tec Cube S of de i-Tec USB8 of met een high-temperature kop zoals de i-Tec FibreMini. Als je te maken hebt met het vervormen van hele dunne plastics (<1mm) waarbij de emisiviteit te laag is en dus geen betrouwbare meting kan worden gedaan met alle temperatuursensoren is de i-Tec Cube P de juiste optie. Deze metingen worden gebruikt om de productiesnelheid te verhogen en om energiekosten te besparen.
Présentation: In een windturbine zit een remschijf die ervoor zorgt dat de turbine wordt afgeremd op het moment dat er onderhoud plaatsvindt en de turbine dus moet stoppen met draaien. Het is dan belangrijk dat de remschijven in een windturbine altijd blijven werken en niet oververhit raken. Anders kan dit leiden tot (ernstige) ongelukken. Door temperatuurmetingen te doen van de remschijf kan dit gemonitord worden.
Présentation: La température peut jouer un rôle extrêmement important dans la production de divers aliments comme le chocolat ou le caramel. Par exemple, l'i-Tec USB8 130 ou l'i-Tec A 115 permettent de mesurer ou de réguler la température, rendant la production plus efficace et rentable.
Présentation: Sale, sale, sale ... C'est ce que les capteurs Telco Sensors aiment. Les cellules photoélectriques se sentent parfaitement à l'aise sur les bandes transporteuses où la détection du produit doit avoir lieu. Préférez-vous une mesure de niveau au-dessus d'une bande transporteuse pour réguler la vitesse d'alimentation? Choisissez ensuite des capteurs à ultrasons microsoniques avec une sortie analogique!
Présentation: In een wasstraat is de detectie van het voertuig erg belangrijk. Het voertuig moet goed gepositioneerd zijn, zowel vooraf als gedurende de wasbeurt. De zware condities die aanwezig zijn in een wasstraat vormen een van de grote uitdagingen voor een goede betrouwbare detectie. Denk hierbij aan factoren die vóór de wasstraat spelen, zoals regen, wind en ijsvorming. In de wasstraat heb je te maken met factoren als veel water, zeep dat op de sensoren komt, harde blazers die het moeilijk maken voor veel sensoren om betrouwbaar te werk te gaan, damp van het warme water en nevel dat in de lucht hangt door de spray-jets. De detectielussen, radar sensoren, fotocellen en lichtschermen uit ons assortiment bieden een oplossing!
Présentation: Het is van belang dat er een efficiënte en snelle doorstroom is van verkeer in grote steden. Denk hierbij aan het niet te lang zoeken naar een parkeerplaats. Overal verspreid in de stad zie je daarom P bordjes met een elektronisch getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn. Ook zijn er soms bordjes met de woorden VRIJ of VOL te zien verspreid over de stad. Dit voorkomt overtallige druktes en onnodige vervuiling in de steden (en dorpen) doordat men denkt dat de parkeerplaats vrij is terwijl dat niet het geval is. Dit wordt opgelost door het doen van een voertuigdetectie wanneer iemand zijn voertuig in een vak heeft geparkeerd. Dit wordt vervolgens weer doorgegeven aan het achterliggende systeem. Hierdoor kan de beschikbaarheid van de parkeergarage gecommuniceerd worden.
Présentation: Slagbomen zijn overal om ons heen aanwezig. Neem bijvoorbeeld een pretpark waar een slagboom wordt gebruikt bij het in- en uitrijden van het park. Bij deze slagbomen wordt er vaak gebruik gemaakt van een parkeerkaartje. Ditzelfde geldt ook bij tolwegen waar door middel van een kaartje de slagboom wordt geactiveerd. Een ander voorbeeld is een groot pand dat als controle een slagboom gebruikt. Bij al deze voorbeelden wil je dat de slagboom zo veilig, snel en efficiënt mogelijk open en dicht gaat. Hier moet een voertuigdetectie bij slagbomen worden gedaan en wij bieden daarvoor een aantal oplossingen.