Filtres

Les capteurs de distance à ultrasons microsonic werken op basis van een looptijdmeting van geluid. Het geluid wordt uitgezonden, weerkaatst en verwerkt na ontvangst. Ze zijn in oneindig veel industriële applicaties in te zetten door het ultrasone werkingsprincipe.

Voorbeelden van toepassingen voor afstandssensoren met een schakelende uitgang zijn detectie van producten op transportbanden, vol- en/of leegmelding van tanks, trilgoten of containers en  afstandsbewaking op autonome voertuigen.

Toepassingen met analoge uitgang zijn niveau-metingen in tanks en silo’s van zowel transparante vloeistoffen als stortgoederen, het bewaken van de diameter van rollen papier, folie of staal of het meten van een afstand tot een object.

Voor iedere uitdagende toepassing is er een passende ultrasoonsensor voor het doen van metingen. Sensor Partners levert hierin ultrasoonsensoren met een certification ATEX voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar. Daarnaast zijn er speciale chimiques– en/of pression ultrasone sensoren voor bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie waar gewerkt wordt met zuren of zware reinigingsmiddelen.

Filtre