Détecteurs de proximité: capteurs inductifs de Sensor Partners

Les détecteurs de proximité, également appelés détecteurs de proximité, sont répartis entre les détecteurs inductifs et les détecteurs capacitifs. Les capteurs inductifs activent des objets métalliques, où des capteurs capacitifs sont utilisés pour détecter des objets non métalliques.

Filtre
  • Capteurs capacitifs

    Capteurs capacitifs

    Les capteurs capacitifs conviennent à la détection de niveau de liquides et de matériaux solides, tels que le bois ou les granulés. Le capteur peut être réglé via un potentiomètre et peut, par exemple, effectuer un signal complet à travers la paroi d'un réservoir.
  • Capteurs inductifs

    Capteurs inductifs

    Inductieve sensoren schakelen alleen op magnetische metalen. Deze hebben als voordeel niet gevoelig te zijn voor alle andere materialen in de omgeving, zoals hout, plastic of vervuiling waardoor detecties uiterst betrouwbaar zijn. In tegenstelling tot een mechanische schakelaar is een inductieve naderingsschakelaar vrij van slijtage omdat deze contactloos werkt. Inductieve sensoren werken volgens het principe van verandering van inductie. Deze…