Filtres

Het schakelelement met tijdvertraging wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar de circuits van machines of installaties, met uitlooptijd, uit te schakelen, met nominale stromen tot 20A.

Filtre