Hoe werkt het detectiebereik van ultrasoon sensoren? Ultrasoon sensoren zijn in staat om contactloos binnen een bepaald gebied een betrouwbare detectie of meting uit te voeren op basis van ultrasone geluidsgolven. De sensoren hebben verschillende meetbereiken en deze hangen af van verschillende omgevingsfactoren. Lees er hier meer over.

Hoe werkt het detectiebereik van ultrasoon sensoren? Ultrasoon sensoren zijn in staat om contactloos binnen een bepaald gebied een betrouwbare detectie of meting uit te voeren op basis van ultrasone geluidsgolven. De frequentie en amplitude waarmee deze worden uitgestuurd bepalen onder andere het bereik van de sensor. Hierdoor kan de ene ultrasone sensor gebruikt worden in een niveaumeting bij een watertank waar een groter meetbereik nodig is dan bij conventionele utrasoonsensoren met een kleiner of gemiddeld bereik.

Daarnaast is de oppervlakte van de transducer (zender, in de sensorkop geïntegreerd) mede bepalend met welk vermogen de geluidsgolf kan worden uitgestuurd (en ontvangen) en dus mede bepalend in het bereik. Ultrasoonsensoren met een groter bereik hebben hierdoor een grotere sensorkop, denk bijvoorbeeld aan de crm+600/DIU/TC/E.

Bij het detectiebereik van ultrasoon sensoren zijn een paar belangrijke specificaties te onderscheiden. Ten eerste het bedrijfsdetectiebereik: het bereik waarbinnen de sensor ten alle tijden een detectie of meting uit moet kunnen voeren, ongeacht de vorm of formaat van het object. Ten tweede het grensdetectiebereik, oftewel het maximale bereik dat de sensor kan halen. Ten derde is er de zogeheten blinde zone.

Soorten detectiebereiken: bedrijfsdetectiebereik en grensdetectiebereik

Het bedrijfsdetectiebereik

Het bedrijfsdetectiebereik van een ultrasoon sensor wordt bepaald op basis van twee standaardmetingen. Om te beginnen test men de sensor op een dunne stalen staaf van 10 mm en 27 mm in doorsnede. Voor een ultrasoon sensor zijn dit relatief lastige objecten om te detecteren, omdat door de ronde vorm er slechts een zeer beperkt deel van het echo signaal kan terug reflecteren naar de sensor, het grootste gedeelte zal wegkaatsen naar andere kanten. Met deze testmethode wordt het bedrijfsdetectiebereik bepaald. Grofweg kunnen we stellen dat binnen het bedrijfsdetectiebereik we dus niet alleen materiaal- en kleuronafhankelijk kunnen detecteren, maar in zekere mate dus ook vorm onafhankelijk.

Dit is een onmisbare eigenschap voor een sensor in een toepassing zoals het doen van een niveaumeting bij bulkgoederen. Denk hierbij aan ijzererts in een opvangbak met dezelfde kleur. De ultrasoonsensor zal hier geen last van hebben en de vulhoogte binnen de opvangbak correct meten binnen het afgestelde meetbereik.

Het grensdetectiebereik

Naast het bedrijfsdetectiebereik specificeren we een grensdetectiebereik. Het grensdetectiebereik is het maximale bereik dat we met een ultrasoon sensor kunnen behalen. Om het grensdetectiebereik van de ultrasoon sensor te kunnen bepalen wordt voor de testen een groot object, dat makkelijk te detecteren is gebruikt. Hiervoor gebruiken we een vlakke plaat van circa 500 x 500 mm, die we dus als een makkelijk te detecteren object beschouwen. Als vuistregel houden we aan dat het grensdetectiebereik van de sensor tussen de 25% en 50% groter is dan het bedrijfsdetectiebereik.

Om meer te lezen over sensoren in drukomgevingen en de mogelijkheden hierin kun je het kennisbankartikel “Sensoren in drukomgevingen” lezen.

Buiten het detectiebereik: de blinde zone

De blinde zone is het eerste gebied vanaf de kop van de sensor gezien. In dat gebied kan de sensor geen betrouwbare metingen uitvoeren. Hoe groot de blinde zone van een sensor is, door verschillende factoren. Om te beginnen heeft dit te maken met de frequentie waarmee de geluidsgolf wordt uitgestuurd en daarbij is er een directe relatie tot de looptijd van het geluid. Simpel gezegd, als de sensor trillingen uitzendt kan hij deze niet ontvangen. Staat een object in de blinde zone, wil dit zeggen dat de sensor terwijl deze nog aan het zenden is ook geluidsgolven ontvangt en deze niet kan registreren. De vuistregel die we aanhouden is dat de blinde zone grofweg tussen de 5% de 10% van het maximale meetbereik van de sensor ligt.

Detectie bereik van microsonic ultrasoon sensoren

Omgevingsinvloeden op het bereik

Het detectiebereik kan worden beïnvloed door (wisselingen in) temperatuur, (relatieve) luchtvochtigheid en de luchtdruk. Er is meer demping van het geluid bij een stijgende temperatuur en luchtvochtigheid, of een dalende luchtdruk. Hierdoor verkleint het detectiebereik doordat de echo duidelijk meer moeite heeft om zich voort te bewegen door de lucht. Het detectiebereik wordt groter bij een dalende temperatuur en lagere luchtvochtigheid, omdat door de drogere en koudere lucht de demping afneemt. De verkleining van het detectiebereik wordt in grote mate opgevangen door de functiereserve (en waar aanwezig) de interne temperatuurcompensatie. Bij temperaturen lager dan 0°C kunnen sommige sensoren wel twee keer zo ver meten dan aangegeven in de specificaties. Denk bijvoorbeeld aan het detecteren van ingevroren voedsel op een transportband in een gekoelde omgeving van een koel- of vrieshuis. Hetzelfde geldt voor sensoren die onder een overdruk worden gezet, zowel het bedrijfsdetectiebereik als het grensdetectiebereik kunnen tot wel twee keer zo groot zijn.
Luchtdrukmeter

Direct hulp van een expert

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.

Productspecialist

Inhoudsopgave