Plastic geldt tegenwoordig als een van de grootste en meest onmisbare grondstof voor de productie van producten die wij gebruiken in onze dagelijks leven. Echter wordt van al dat plastic slechts een klein deel gerecycled. Voor de toekomst is plastic recycling een cruciaal onderdeel voor het creëren van een circulaire economie. Er zijn daarvoor gelukkig steeds meer technieken beschikbaar die een efficiënt en effectief plastic recycling proces kunnen realiseren zodat een groter deel van het plastic gerecycled kan worden.

Het plastic recycling proces

Een gerecycled plastic product ontstaat niet zomaar. Dit is een ingewikkeld en vooral heel nauwkeurig proces. Het einddoel is een 100% zuiver plastic product (het liefst 100% gerecycled). Voordat dat zo ver is, moet het plastic eerst verzameld, gesorteerd, gewassen, fijngemalen en gegranuleerd (in een extruder) worden. Bovendien moet het gehele plastic recycling proces continu gemonitord worden om de kwaliteit en veiligheid van het uiteindelijk eindproduct te kunnen waarborgen.

1. Verzameling en scheiding restafval

Restafval wordt op grote schaal verzameld door huishoudens en bedrijven wat vervolgens vervoerd wordt naar plaatselijke fabrieken met grote scheidingsinstallaties. Hier wordt er een eerste onderscheid gemaakt in organisch en fijn materiaal en de rest van het afval. Het organische afval wordt apart verwerkt tot gassen. Het overgebleven restafval wordt verder gescheden met behulp van diverse scheiders, zeven en infraroodtechniek. Het resultaat is een verdeling in zachte kunststoffen, harde kunststoffen en drankkartons. Deze verschillende stromen met kunststofafval worden vervolgens vervoerd naar de sorteerinstallaties waar een nog gedetailleerdere scheiding van het afval plaatsvindt.

2. Sorteren van het binnenkomende kunststofafval (plastic zakken)

Naast het reguliere restafval wordt er ook kunststof restafval gescheden in huishoudens, vaak met behulp van plastic zakken. Deze worden ingezameld en vervoerd naar sorteerinstallaties. Hier worden de zakken opengescheurd en volgt er een uitgebreid sorteerproces. Met behulp van infraroodtechnologie worden de verschillende typen kunststoffen van elkaar gescheden. Het scheiden van types plastic is van groot belang voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van het nieuwe gerecyclede plastic. Zo moet er bijvoorbeeld voorkomen worden dat shampoo flessen gemixt worden met drankkartons. Verder worden de metalen uit het plastic gehaald met magneten. Ten slotte kunnen de plastics ook nog verder worden gesorteerd op kleur, grootte of dikte.

3. Wassen en versnipperen

Echter voordat het gescheiden kunststofafval verwerkt kan worden tot granulaat is het belangrijk om al het kunststof een uitgebreid wasproces te laten doorlopen. Hierdoor worden alle laatste onzuiverheden uit het plastic gehaald. Vaak wordt het gescheiden afval (op type en eventueel grootte, kleur en dikte) eerst door grote shredders gehaald. De hier uit resulterende versnipperde plastic flakes worden vervolgens grondig en in meerdere stappen gewassen. Onzuiverheden zoals labels, lijmen, vuil en etensresten worden hiermee uit het proces gehaald. Het pure plastic wordt vervolgens nog verder gemaald tot fijne flakes en is dan klaar om verwerkt te worden tot granulaat.

4. Granuleren

De plastic flakes worden vervolgens in een extruder gegoten en via hele hoge druk door een schroef geperst. Door de warmte die hierbij vrijkomt smelt het materiaal. Aan het uiteinde van de extruder wordt het vloeibare plastic afgekoeld en ontstaat er een staaf gerecycled plastic. Deze staaf wordt vervolgens tot korrels gesneden. Deze korrels zijn het 100% pure granulaat, ook wel regranulaat genoemd dat geschikt is voor de verwerking tot nieuwe plastic gerecyclede producten. Denk hierbij o.a. aan de verwerking van granulaat tot folies met folieblazen

Continue kwaliteitsbewaking

Gedurende het gehele plastic recycling proces is het van groot belang dat de kwaliteit van het uiteindelijke eindproduct continu wordt bewaakt. Dit betekent dat tijdens het proces meerdere kwaliteitsinspecties worden uitgevoerd. Zo zijn er producten die met de scheidingstechnologieën niet uit het proces gehaald kunnen worden. Met behulp van kwaliteitscontroles worden deze producten toch uit het proces verwijderd. Daarnaast worden er regelmatig samples granulaat die ontstaan zijn uit het gesorteerde plastic, uit silo’s gehaald om de homogeniteit en kwaliteit ervan te testen. Zo kunnen o.a. kleurafwijkingen in het granulaat worden geconstateerd en gecorrigeerd.

Met behulp van TagTec technologie is het tegenwoordig ook mogelijk om granulaat te sorteren en daarna te monitoren op basis van het eerdere gebruik van de oorspronkelijke plastic producten. Het resultaat is dat de veiligheid en kwaliteit van het uiteindelijke product continu gewaarborgd kan worden.

Waarom plastic recyclen?

Waarom moeten wij nu massaal plastic gaan recyclen? Dit komt omdat de eisen in de plastic recycling industrie steeds strenger worden. In de nabije toekomst moet een plastic eindproduct uit minimaal 50% gerecycled plastic bestaan. Daarnaast worden de eisen voor de kwaliteit van het plastic strenger. Eindklanten zijn straks verplicht om voeding en drinken aan te bieden in plastic dat voor 95% bestaat uit gerecycled materiaal wat nooit is gebruikt voor non-food artikelen.

Om aan deze strenge eisen te voldoen moeten er binnen het plastic recycling proces innovatieve oplossingen toegepast worden zodat in de toekomst een groter gedeelte van het geproduceerde plastic gerecycled kan worden.

Nauwkeurig gesorteerd granulaat leidt tot een verdubbeling van de marktwaarde van het granulaat. Een struikelblok hierbij is echter dat veel bedrijven zich weerhouden om grotere percentages van het plastic te sorteren tot granulaat door de dure systemen die daarvoor aangeschaft moeten worden. Hierdoor wordt het lastig om deze investeringen terug te verdienen. Sensor Partners biedt financieel interessante sensoroplossingen aan zodat het sorteringsproces van granulaat aantrekkelijker wordt. Het resultaat is een 60-70% goedkoper sorteringsproces van gerecycled plastic.

Voor meer informatie over welke sensoren uitkomst bieden voor het optimaliseren van het plastic recycling proces kan er contact opgenomen worden met een van onze experts!

Direct hulp van een expert

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.

Productspecialist

Inhoudsopgave