De werking van laser afstandssensoren in AGV’s (automated guided vehicles) en de toepassingen hierin. Verder staan we stil bij welke sensoroplossingen wij bieden.

Automated Guided Vehicles (ook wel AGV’s) worden veelal gebruikt in magazijnen om de logistieke handelingen te verrichten. Denk hierbij aan het verplaatsen van ladingen op zeer hoge stellingen naar een transportband of het ophalen van opgevraagde pallets. In dit artikel behandelen we de applicatie van laser afstandssensoren in AGV’s: wat zijn hierin de mogelijkheden en welke sensor is geschikt voor uw vraagstuk?

Hoe werkt een laser afstand sensor in AGV’s?

AGV’s bewegen zich zowel horizontaal als verticaal om naar de juiste stelling te navigeren maar ook een hoger gelegen pallet te bereiken. High level order pickers, bijvoorbeeld, kunnen een pallet tot 12 meter hoog bereiken. Om deze navigatie door de stellingen en de positionering ten opzichte ervan goed te laten verlopen heeft de AGV informatie nodig over de omgeving. De laser afstandssensoren doen dit stapsgewijs als volgt:

1. Uitzenden van laserbundel

2. Ontvangen reflectie

De bevestigde laser afstandssensoren zenden met hoge frequentie laserbundels uit. Een bundel bereikt een obstakel zoals een persoon, stelling of een andere AGV. De bundels worden niet alleen gebruikt om op horizontaal niveau te kunnen detecteren of meten maar ook in de hoogte. De laser afstandssensoren zijn hiervoor uitermate geschikt door een bereik vanaf 30 meter tot wel 600 meter, afhankelijk van het model en de toepassing.

Het object waarop de laserbundel schijnt wordt gereflecteerd. De reflectie dient als input voor de sensor om niet alleen objecten en personen te detecteren maar ook de relatieve afstand tot deze. Deze reflectie wordt door het optiek naar de geïntegreerde lichtsensor geleid.

3. Verwerking signaal

4. Output

De ontvangen reflectie is aangekomen bij de lichtsensor die het mogelijk maakt om deze te beoordelen. Door de verstreken tijd tussen het uitzenden van de lichtbundel en het ontvangen van de reflectie kan de afstand worden berekend. Dit principe heet Time-of-Flight. Wanneer de afstand tot een object bekend is kan er bepaald worden of dit een getolereerde waarde is, dus in het geval van het voorkomen van een botsing: een veilige afstand of niet.

Wanneer het signaal is verwerkt en de sensor heeft bepaald dat de afstand veilig is, door de waarden te beoordelen volgens de vooraf ingestelde parameters kan de AGV verder rijden. Dit gebeurt door het output signaal dat de sensor doorgeeft aan de AGV. In het geval van een object dat zich te dicht bij het voertuig ontvangt de AGV een andere output van de sensor waardoor het kan afremmen of onmiddellijk kan stoppen.

Voorbeelden van applicaties

De omvang van magazijnen lopen uiteen van conventionele (6-10 meter in hoogte) tot hoogbouwmagazijnen van tot wel 40 meter hoog. De toepassingen die hieronder worden omschreven komen voor in deze magazijnen, afgezien van de omvang. Laser afstand sensoren die gebruikt worden in deze toepassingen dragen bij aan een logistieke optimalisatie van uw magazijn en magazijnwerkzaamheden.

Positionering voor logistieke optimalisatie

Detectie van objecten

Voor werkzaamheden in pick-and-place toepassingen van AGV’s komen de laser afstand sensoren goed tot hun recht doordat ze niet alleen zeer grote afstanden kunnen overbruggen, maar dit doen ze ook nog eens zeer snel en extreem nauwkeurig. De laser sensoren kunnen worden toegepast om afstanden tot wel 3000 meter te overbruggen, en bieden een meetnauwkeurigheid tot op de millimeter. Hierdoor worden procesfouten voorkomen die tijdsverlies uit de weg gaan.

De AGV’s die voorzien zijn van laser afstandssensoren kunnen op deze manier worden gepositioneerd binnen het magazijn. Hierdoor weet een operator maar ook de AGV waar deze zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat de AGV de weg kan vinden naar de gewenste stellingen en pallets.

Anti-collision door obstakeldetectie

Persoonsdetectie (veiligheid)

Tijdens het navigeren naar de juiste pallet of stelling moet ook gelet worden op de obstakels en objecten die de AGV tegenkomt. Door de laser afstandssensoren wordt de afstand tot een obstakel bepaald en kan de snelheid hierop worden aangepast, om een botsing (collision) te voorkomen. Hiermee worden ongelukken en fouten door AGV’s voorkomen en kan er worden bespaard op onnodige kosten in tijd en geld die ontstaan door schade en downtime.

De laser afstand sensoren kunnen niet alleen objecten maar ook personen detecteren. Door deze te gebruiken kan lichamelijk letsel worden voorkomen door de AGV’s te doen afremmen of stilstaan bij de detectie van een persoon in een zone waar de voertuigen opereren. De laser afstand sensor vormt een basis voor de persoonsveiligheid maar voor een volledige (gecertificeerde) zekerheid is er het aanbod binnen machineveiligheid.

Welke sensor is geschikt voor uw vraagstuk?

Hieronder volgt een overzicht met onze verschillende sensoroplossingen en de toepasbaarheid in de bovengenoemde applicatievoorbeelden maar ook onderlinge verschillen:

Meetbereik #1*
Meetbereik #2**
Schakelfrequentie
Prijsklasse
LAM 50 serie
30 m
150 m
Tot 50 Hz
LAM 70 serie
125 m
250 m
Tot 40 kHz
€€
LAM 300 serie
300 m
3.000 m
Tot 10 kHz
€€€
LAM 1200 serie
600 m
1.200 m
Tot 400 Hz
€€€€

*) Maximale meetbereik op natuurlijke ondergronden
**) Maximale meetbereik op target board en/of reflector

Direct hulp van een expert

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.

Productspecialist

Inhoudsopgave

Gerelateerde productcategorieën