Industriële processen kunnen altijd efficiënter, maar is dat wel goedkoop? Industriële automatisering is een belangrijk onderwerp bij veel industriële bedrijven om te besparen op kosten en efficiënter te produceren. IO-Link maakt het mogelijk om goedkoper en efficiënter te zijn!

Wat doet IO-Link?

io-link

Sensoren zijn een onderdeel binnen een geheel aan apparaten en machines in een industrieel proces. Alle onderdelen moeten goed en snel met elkaar kunnen communiceren zodat fouten voorkomen worden en reeds goedwerkende processen sneller en efficiënter verlopen. IO-Link is de technologie die deze communicatie mogelijk maakt zonder de behoefte aan extra kabels e.d. IO-Link doet haar rol in industriële processen eer aan, dankzij o.a. de makkelijke integratie in bestaande industriële opstellingen en netwerken. Daardoor is het de eerste I/O-technologie dat als wereldstandaard geaccepteerd wordt.

Een typisch IO-Link systeem

Een IO-Linkopstelling bestaat uit een controller, master en een slave. De verbinding in deze opstelling wordt verzorgd door 3-aderige of 5-aderige interfacekabels.

De master is verantwoordelijk voor het enerzijds kunnen aansluiten van een apparaat op het IO-Linknetwerk en anderzijds het uitwisselen van data met dit tussen het device en de controller. Deze data bestaat uit gegevens en parameters die onderling gecommuniceerd moeten worden.

Het tweede component is de device. Dit kan een sensor, actuator of beide zijn. Deze nemen informatie zoals afstand en temperatuur waar, die cyclisch gecommuniceerd moeten worden met de besturing van de installatie. Door middel van IO-Link wordt de informatie zonder onderbrekingen en real-time (op het moment van de waarneming) omgezet en gedeeld. De output van deze omzetting is digitaal.

IO-Link data en hoe het uitgewisseld wordt

IO-Link communiceert een viertal soorten data, waarvan de eerste twee cyclisch. Aan de hand van een voorbeeldtoepassing zullen we kijken naar deze data en waar het voor dient: een ultrasone niveaumeting in een watertank.  

1. Procesdata

Procesdata omvat realtime gegevens omtrent de aansturing van het verbonden apparaat, in dit geval de sensor. De master communiceert besturingsdata (cyclisch) naar de sensor en ontvangt feedback hierover.

In het geval van de niveaumeting met de ultrasoonsensor zullen deze datapakketten bestaan uit de verschillende waterstanden die in de tank zijn waargenomen. 

2. Waarde status

Waardestatus (ook value status) is de validatie van de procesdata. Er wordt gekeken of de gecommuniceerde procesdata juist is of fouten bevat/incompleet is. Om deze controle van de procesdata (synchroon) uit te voeren wordt deze data ook cyclisch gecommuniceerd. 

De verschillende waterstanden worden dus geverifieerd alvorens deze worden verzonden naar de IO-Link master en uiteindelijk de besturing. 

3. Device data

Device data is informatie die bij het apparaat (de slave) opgevraagd wordt door de IO-Link master en omvat gegevens zoals de ingestelde parameters van de sensor, gegevens voor de identificatie van de sensor en informatie om problemen vast te stellen (diagnostisch).

Denk bij deze data aan het gespecificeerde meetbereik binnen de tank en het netwerkadres van de sensor.

4. Events informatie

Events data betreft de communicatie van waarschuwingen en fouten van de sensor naar de master. Denk bijvoorbeeld aan een defect of slechte functionering van een sensor door te veel vocht in de behuizing. Dit zorgt voor het tijdig identificeren van problemen en vergemakkelijkt onderhoud.

 

Deze communicatie gaat via de communicatiepoorten van de IO-Link master. Deze poorten kunnen naar wens en de gebruikte toepassing geconfigureerd worden om te functioneren in een van de volgende modes: 

  • IO-Link mode — in deze mode wordt de poort gebruikt voor IO-Link-communicatie tussen de master en een sensor.
  • DI-mode — in deze mode fuctioneert de poort als een digitale ingang.
  • DQ-mode — in deze mode is de poort geconfigureerd als een digitale uitgang.
  • Deactivated — deze mode is voor het uitschakelen van een ongebruikte communicatiepoort.  

 

Is IO-Link iets voor uw bedrijf?

Weet u nog niet of u de overstap moet maken naar IO-Link of wilt u graag weten hoe IO-Link voor u kan werken? Neem contact op met ons op via de telefoon: +31 0416-378 239. U ontvangt dan op basis van uw specifieke toepassingsgebied een advies over de integratie van IO-Link. Daarnaast kunt u ook vragen naar een vrijblijvende offerte!

Direct hulp van een expert

Onze medewerkers staan in de startblokken om je te voorzien van het beste advies. Vul het contactformulier in en omschrijf je gewenste toepassing zo gedetailleerd mogelijk! Onze experts gaan meteen aan de slag.

Productspecialist