Bridgescout®

Jaarlijks varen tienduizenden schepen over de binnenwateren, waarbij deze alleen al in Europa duizenden bruggen moeten passeren. Iedere brug heeft z’n eigen doorvaarhoogte mede afhankelijk van de waterstand. De meeste binnenvaartschepen zijn voorzien van een in hoogte verstelbaar stuurhuis om te kunnen anticiperen op de doorvaarhoogte en zo een veilige doorvaart bewerkstelligen. Echter heeft de schipper nooit de volledige zekerheid dat het stuurhuis voldoende is gezakt. Een te hoog stuurhuis resulteert dan ook ieder jaar weer in tientallen aanvaringen, met miljoenen euro’s schade aan zowel schip, brug als vracht tot gevolg. Naast de materiële schade hebben zowel personeel als omstanders kans op letsel en ontstaan er mogelijk verkeersopstoppingen. Door het gebruik van Bridgescout® wordt de schipper gealarmeerd zodat er geanticipeerd kan worden op de situatie. Bridgescout® is uw hulp bij brughoogtedetectie.