microsonic

Sensor Partners is exclusief distributeur van microsonic ultrasoon sensoren voor Nederland, Belgie en Luxemburg. Het productenpakket van microsonic wordt onder andere toegepast voor tellen, positioneren, detecteren en afstands- en niveaumetingen. microsonic staat bekend om unieke producteigenschappen welke bijdragen aan het succes in veeleisende toepassingen. Ook voor klantspecifieke producten en op maat gemaakte accessoires bent u bij Sensor Partners aan het juiste adres. 

 

Montage van de sensor

De ultrasone sensoren kunnen in elke gewenste positie gemonteerd en gebruikt worden. Montageplaatsen waar er veel vuil op het sensoroppervlak terecht kan komen, moeten worden vermeden. Waterdruppels en dikke korsten op de transducer kunnen de werking ongunstig beïnvloeden, maar kleine stofafzettingen en neerslagen van kleur hebben geen effect op de werking. Als de te detecteren objecten een effen en glad oppervlak hebben, moeten de sensoren onder een hoek van 90° t.o.v. het oppervlak gemonteerd worden. Bij ruwe oppervlakken zijn grotere hoekafwijkingen mogelijk. De geluidsgolven worden bij een ruw oppervlak verspreid teruggekaatst, wat tot een kleinere bedrijfsdetectiewijdte kan leiden. Bij ruwe oppervlakken moeten de maximaal toelaatbare hoekafwijking en de grootst mogelijke detectiewijdte proefondervindelijk bepaald te worden. Geluidsabsorberende materialen zoals watten of zachte schuimstoffen kunnen de bedrijfsdetectiewijdte verkleinen. Vloeistoffen en vaste materialen reflecteren het geluid daarentegen erg goed.reflectie op oppervlakte


Montageafstanden en synchronisatie

Worden er twee of meerdere sensoren op een te korte afstand van elkaar gemonteerd, dan kunnen ze elkaar beïnvloeden. Om dit te vermijden, moeten de sensoren genoeg afstand van elkaar hebben, of de sensoren moeten onderling gesynchroniseerd worden. De onderstaande tabel geeft de minimale montageafstanden tussen niet-gesynchroniseerde sensoren aan.

# Detectiebereik Parallelle afstand Axiale afstand
0.07 m ≥ 0.25 m ≥ 1.10 m
0.15 m ≥ 0.25 m ≥ 1.30 m
0.24 m ≥ 0.25 m ≥ 1.40 m
0.25 m ≥ 0.35 m ≥ 2.50 m
0.35 m ≥ 0.40 m ≥ 2.50 m
0.70 m ≥ 0.70 m ≥ 4.0 m
1.0 m ≥ 0.70 m ≥ 4.0 m
1.3 m ≥ 1.10 m ≥ 8.0 m
3.4 m ≥ 2.0 m ≥ 18.0 m
6.0 m ≥ 4.0 m ≥ 30.0 m

Bij schuin opgestelde objecten kan het geluid worden “gespiegeld” naar in sensor in de buurt. In dat geval dienen de minimumafstanden proefondervindelijk bepaald te worden. Sommige sensoren kunnen onderling gesynchroniseerd worden en laten zo veel kleinere montageafstanden toe dan in de tabel vermeld. Daardoor verrichten de sensoren de metingen altijd op hetzelfde moment.


Veel ultrasone sensoren van microsonic hebben een geïntegreerde synchronisatie, die bijvoorbeeld door het eenvoudig aansluiten van 5 pin kabel geactiveerd kan worden. Andere sensoren vereisen een extern tijdsignaal.

Geluidsdeflectie

De geluidsgolven kunnen via een reflecterend oppervlak van richting worden veranderd, zonder dat dit noemenswaardige verliezen oplevert. Hiervoor zijn reflectoren van 90° verkrijgbaar. Deze kunnen handig zijn als de sensoren in nauwe ruimtes gemonteerd moeten worden.


Nauwkeurigheid

De (absolute) nauwkeurigheid is het verschil tussen de werkelijke afstand van de sensor en het te detecteren object, en de door de sensor gemeten afstand. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de reflecterende eigenschappen van het object en factoren zoals temperatuur van de lucht. Objecten met slechte reflecterende eigenschappen of met een ruw oppervlakte hebben een ongunstig effect op de nauwkeurigheid.

Luchttemperatuur

De grootste invloed op de geluidssnelheid en zodoende op de nauwkeurigheid is door de luchttemperatuur. Daarom hebben de meeste ultrasone sensoren van microsonic een interne temperatuurcompensatie. De invloed van de temperatuur kan nog beter worden achterhaald via een vergelijkende meting van een bekende afstand. De pico+ serie is bijvoorbeeld geschikt voor zo’n vergelijkende meting. Met temperatuur gecompenseerde sensoren kan een nauwkeurigheid van ≤ ±1 % worden bereikt.

Luchtdruk

In grote ruimten is de geluidssnelheid niet afhankelijk van de luchtdruk. Microsonic biedt speciale sensoren aan, die geschikt zijn voor afstandsmetingen bij een overdruk tot 6 bar.

Relatieve luchtvochtigheid

De invloed van de luchtvochtigheid op de nauwkeurigheid kan worden verwaarloosd t.o.v. de invloed van de luchttemperatuur.

Herhaalnauwkeurigheid R

De herhaalnauwkeurigheid of reproduceerbaarheid beschrijft de afwijking van de gemeten afstandswaarden ten opzichte van elkaar, die onder gelijkblijvende omstandigheden gedurende een vastgelegde periode zijn opgenomen. De herhaalnauwkeurigheid van de microsonic-sensoren is beter dan ± 0,15 %.

 

Duitse (DIN) en Europese normen (EN)

  • DIN EN 60947-5-2 (norm naderingsschakelaars)
  • DIN EN 61000-4-2 (elektrostatische ontladingsbestendigheid)
  • DIN EN 61000-4-3 (ongevoeligheid voor hoge frequenties)
  • DIN EN 61000-4-4 (snelle transiënten)
  • EN 55011(interferentie)
  • IEC 60068-2-6 (trilvastheid)
  • IEC 60068-2-27 (schokvastheid)
  • EN 60529 (beschermingsklasse)

Lees hier over de verschillende manieren van detecteren: