De eigenschappen van ultrasoon sensoren

In dit artikel wordt uitgelegd wat een ultrasoon sensor is, hoe het werkt, over welke eigenschappen deze sensor beschikt en in wat voor toepassingen deze sensor uitblinkt.
 

Wat is een ultrasoon sensor?

De mens neemt geluiden waar met zijn oren. Geluiden zijn niks anders dan trillingen door de lucht die een bepaalde frequentie hebben. Wanneer men spreekt over frequentie in de natuurkunde gaat het over het aantal gebeurtenissen (in dit geval zijn dat trillingen) in een seconde. Hiermee kunnen licht en geluid meetbaar worden gemaakt a.d.h.v. een getal. Het oor van de mens heeft een bepaald frequentiebereik. Wanneer geluid buiten dit bereik valt is dit niet waar te nemen door het menselijk oor. Dit is waar de ultrasoon sensor werkzaam is. Deze maakt gebruik van geluidstrillingen met een frequentie buiten de voor de mens waarneembare breedtes. De sensor kan met behulp van deze uitgezonden geluidstrillingen de aanwezigheid van objecten en personen waarnemen.

Hoe werkt een ultrasoon sensor?

Zoals eerder al genoemd zendt de sensor geluidstrillingen door de lucht uit. Deze trillingen worden cyclisch, dus in een herhalend patroon, uitgezonden. Een object dat zich in de baan van deze trilling bevindt weerkaatst de trilling terug naar de sensor. Tussen de uitgezonden trilling en degene die de sensor weerkaatst krijgt zit een bepaald tijdsinterval. Binnen de sensor wordt aan de hand van het tijdsverschil een afstand berekend. Hiermee weet de sensor of er een object is en hoever deze van de sensor verwijderd is. Het waarnemen en berekenen van deze afstand wordt accuraat bepaald. De ultrasoon sensoren van microsonic kunnen tot 1% van het ingestelde bereik waarnemen. Dus dit zou betekenen dat een object op 10 cm afstand tot op 1 mm precies waargenomen kan worden. Tot slot zijn er blinde zones. Deze zone bevindt zich aan het begin van het detectiebereik. Daar waar de geluidsgolf de sensorkop verlaat is een blinde zone aanwezig die de sensor niet kan waarnemen. Afhankelijk van de sensor verschilt de grootte van deze blinde zone. Het meetbereik dat vermeld staat is inclusief deze blinde zone. Sensoren met een kleiner meetbereik hebben tevens een kleinere blinde zone.

Voor welke toepassing worden ultrasoon sensoren gebruikt?

Nu is bekend wat een ultrasoon sensor is en hoe deze werkt. Maar in welke applicaties is deze te gebruiken? Hieronder volgen een aantal voorbeelden van toepassingen voor het gebruik van de ultrasoonsensor.

Vloeistoffen

Van helder water tot zwarte koffie, de ultrasoon sensor detecteert nagenoeg elke vloeistof.
 

Kleur

Citroengeel, robijnrood, staalblauw? Onze ultrasoon sensoren worden niet beïnvloed door kleur.
 

Geen of weinig contrast

Witte objecten op een witte achtergrond worden moeiteloos gedetecteerd door onze ultrasoon sensoren.

Transparantie

Ultrasoon sensoren detecteren transparante objecten nauwkeurig. Denk aan glazen platen en flinterdunne folie.
 

Grof korrelig of fijn zand

Ook bij de meting van bulkgoederen is onze ultrasoon sensor de juiste oplossing.
 

Geluidsabsorberend materiaal

Textiel en schuim staan bekend als geluidsabsorberende materialen. Echter, onze ultrasoon sensoren hebben slechts een beperkte echo nodig om een correcte meting uit te voeren.