Detectiebereik van microsonic ultrasoon sensoren

Bij de ultrasone sensoren van microsonic wordt er onderscheid gemaakt tussen bedrijfsdetectiebereik en grensdetectiebereik. Het bedrijfsdetectiebereik is het typische werkbereik van de sensor. In dit gebied zal de sensor de meeste objecten detecteren. De grensdetectiewijdte is groter dan de bedrijfsdetectiebereik. Hoe goed het bereik is hangt van af van verschillende factoren.

Om ook te kunnen detecteren in de grensdetectiebereik moeten de omstandigheden optimaal zijn. Dat betekent dat het object dat gedetecteerd wordt, goede reflecterende eigenschappen moet hebben en in de optimale hoek moet staan, om het ultrasone geluid te kunnen terugkaatsen. Bijvoorbeeld in de afbeelding hiernaast is een rode balk te zien. Deze balk heeft een niet optimaal oppervlak voor de weerkaatsing van het ultrasone geluid en is daarom alleen te detecteren binnen het bedrijfsdetectiebereik. De blauwe plaat heeft een groter en beter oppervlak voor geluidsweerkaatsing en kan hierdoor bij het maximale bereik worden gedetecteerd. De detectiewijdte kan negatief beïnvloed worden door de blinde zone van de sensor. In deze blinde zone mogen er geen objecten zijn, dit kan tot verkeerde metingen leiden.

Het detectiebereik kan ook beïnvloed worden door de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. Er is meer demping van het geluid bij een stijgende temperatuur en een stijgende luchtvochtigheid. Hierdoor verkleint het detectiebereik doordat het ultrasoon geluid niet goed kan worden ontvangen. Het detectiebereik wordt groter bij een dalende temperatuur en kleinere luchtvochtigheid, omdat de demping in de lucht dan afneemt. Bij een stijging van de luchtdruk neemt de demping ook af. De verkleining van het detectiebereik wordt in grote mate opgevangen door de functiereserve. Bij temperaturen lager dan 0°C kunnen sommige sensoren wel twee keer zo ver meten dan aangegeven bij de omschrijving.