Wat is IO-Link en welke voordelen biedt het?

IO-Link is de eerste gestandaardiseerde I/O technologie voor de communicatie van sensoren en actuatoren. De krachtige point-to-point communicatie is gebaseerd op de bekende 3-draads sensorverbinding zonder de noodzaak speciale kabels of modules te gebruiken. Met IO-link is de gebruiker in staat naadloze communicatie te realiseren binnen alle niveaus van het netwerk.

IO-Link, een gedetailleerd overzicht

Na de inschakeling is de lcs+ altijd in de SIO mode (standaard-I/O-mode) en werkt als een heel normale ultrasoon naderingsschakelaar met push-pull-uitgangsfase. Een IO-Link-geschikte sturing kan de lcs+ met het zogenaamde wakeup-signaal naar de communicatiemodus of de IO-Link mode schakelen. Nu kan de sturing procesgegevens en servicegegevens met de lcs+ uitwisselen. Een IO-Link-Master kan over één of meerdere in- en uitgangen beschikken. Op elke E/A is er maar één IO-Link toestel aangesloten. De aansluiting van de sensoren gebeurt via standaard kabels met 3 geleiders. Deze niet afgeschermde leiding mag max. 20 m lang zijn. Dankzij de volledige compatibiliteit met de SIO mode (Standaard-IO-mode) is ook een gemengd bedrijf mogelijk: op een master kunnen sommige sensoren in de IO-Link, en andere in de SIO-Mode bedreven worden. De permanente communicatie maakt de overdracht van procesgegevens en servicegegevens tussen sensoren en de sturing mogelijk. Een IO-Link-systeem bestaat uit IO-Link-devices – meestal sensoren, actuators of een combinatie van beide – en uit een standaard sensor-/actuatorkabel met 3 geleiders en een IO-Link-Master.

De voordelen van IO-link:

  • In IO-Link-mode worden gemeten afstandswaarden cyclisch naar de master doorgestuurd; de IO-Link-mode kan dus een analoge uitgang goedkoop vervangen!
  • Na een sensoruitval kan de besturing automatisch alle instellingen terug in de nieuwe sensor laden.
  • Verminderd ontwerpkosten door gestandaardiseerde integratie van devices in de besturing via een fabrikant onafhankelijk IODD-beschrijvingsbestand
  • Gereduceerde inbedrijfstellingstijden omdat gegevens en parameters in de sturing bewaard worden
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie door maximale transparantie en diagnose in de complete installatie, tot in het device