Laserklasse en projectielasers

Laser Classificaties volgens EN 60825-1 en IEC 60825-1

Klasse 1

Deze laserklasse is veilig voor het oog onder alle omstandigheden. Onze projectielasers vallen nooit in deze laserklasse, maar in 1M of hoger.

Klasse 1M

Deze laserklasse is veilig bij directe instraling in het oog, maar zou gevaarlijk kunnen worden bij gebruik van een optisch instrument. Het gebruik van een vergrootglas verhoogt het gevaar bij gebruik van een divergerende bundel laserlicht. Een verrekijker of telescoop verhoogt het gevaar op schade aan het oog bij een brede gecollimeerde bundel. Laserlicht in Klasse 1 en 1M mag zichtbaar, onzichtbaar of beide zijn.

Klasse 2

Deze laserklasse geldt alleen voor zichtbaar licht. De klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog onder alle omstandigheden. Bij het bewust staren in de bundel langer dan 0.25 s (dit is de natuurlijke oogreflex-tijd voor het sluiten van de ogen tegen bescherming van fel licht) kan dit gevaarlijk zijn.

Klasse 2M

Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht. De klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog, zolang de oogreflex responstijd niet overschreden wordt zoals onder klasse 2. Maar kan onder alle omstandigheden gevaarlijk zijn bij gebruik van optische systemen zoals beschreven onder laserklasse 1M. Laserlicht uit klasse 2 en 2M is zichtbaar, maar kan ook een onzichtbare component bevatten onder bepaalde omstandigheden. Klasse 1M en 2M vervangen grotendeels de oude klasse 3A in het IEC en EN classificatiesysteem. Vroeger bestond er ook een klasse 3B voor lasers die oogveilig waren zonder gebruik van optische instrumenten. Deze lasers vallen in het huidige systeem onder klasse 1M of 2M.

Klasse 3R

Deze klasse wordt beschouwd als ongevaarlijk, maar kan potentieel gevaarlijk zijn. De limiet voor klasse 3R is 5 keer de waarde van de limiet die geldt voor klasse 1 (voor onzichtbaar licht) of klasse 2 (voor zichtbaar licht). Daarom zal een zichtbare continue (continious wave) laser die 1-5 mW kan uitstralen normaal onder klasse 3R vallen.

Klasse 3B

Lichtstraling in deze klasse wordt in het algemeen beschouwd als gevaarlijk. Bij een continue laser mag het vermogen niet boven de 500 mW komen. Deze laserstraling is gevaarlijk voor ogen en huid. Het kijken naar diffuse reflecties van straling uit deze klasse is niet gevaarlijk.

Klasse 4

Dit is de hoogste laserklasse en is zeer gevaarlijk. Ook het kijken naar diffuse reflecties van dit licht is gevaarlijk. Klasse 4 laserbundels kunnen brand veroorzaken in materialen als daarop wordt geprojecteerd.

Ieder laserproduct in een gegeven klasse kan een ingebouwde laser bevatten die in een hogere klasse valt dan toegekend aan het product als geheel. In dat geval wordt het product door middel van mechanische middelen (behuizing en veiligheden) zodanig beschermd dat het voor een persoon niet mogelijk is om toegang te krijgen tot het onderdeel met een hogere klasse. Denkt hierbij aan DVD spelers die onder klasse 1 vallen, met daarin lasers die onder klasse 3R of klasse 3B vallen. Laserprinters met klasse 1 kunnen lasers bevatten die onder klasse 4 vallen.

Vuistregels voor puntprojectielasers

Vermogen
Laserklasse
< 0,4 mW 1
< 1 mW 2
< 5 mW 3R
> 5 mW 3B

Vuistregels voor lijnprojectielasers met 90° openingshoek

1 mW
3 mW
5 mW
10 mW
15 mW
20  mW
30  mW
40 mW
50 mW
60 mW
80 mW
1M 1M 1M 1M 2M 2M 2M 2M 3R 3R 3B