Naderingsschakelaars

Naderingsschakelaars, ook wel benaderingsschakelaars, verdelen we onder inductieve sensoren en capacitieve sensoren. Inductieve sensoren schakelen op metalen objecten, waar capacitieve sensoren worden gebruikt voor detectie van niet-metalen objecten.
Inductief

Inductief

Inductieve sensoren schakelen alleen op metalen. Zij hebben als voordeel niet gevoelig te zijn voor andere materialen in de omgeving, zoals hout, plastic of vervuiling en zijn, in tegenstelling tot mechanische schakelaars, vrij van slijtage.
Capacitief

Capacitief

Capacitieve sensoren zijn geschikt voor niveaudetectie van vloeistoffen en vaste materialen, zoals hout of granulaat. Via een potentiometer is de sensor in te stellen en kunnen bijvoorbeeld door de wand van een tank een volmelding bewerkstelligen.