microsonic esf- serie

De sticker- of sealnaadsensor maakt onderscheid tussen de sticker en het dragermateriaal, of detecteert sealnaden en is ongevoelig voor kleur en transparantie. De sensor zendt ultrasoon geluid tegen het dragermateriaal van het etiket. De geluidspulsen zorgen ervoor dat het backing materiaal trilt, waardoor de ontvanger een sterk afgezwakte geluidsgolf ontvangt. Het dragermateriaal levert een ander signaalniveau dan het etiket of de splice. Dit signaalverschil wordt door de sensor geanalyseerd.
 

Het dragermateriaal met een sticker geeft een significant afgezwakt signaal en dus een betrouwbare detectie

De esf-1 tast foutloos hoogtransparente, reflecterende materialen, evenals gemetalliseerde labels en labels in elke willekeurige kleur af. Afhankelijk van het vereiste geluidsvermogen stelt de meetcyclustijd zich automatisch zelf in. Bij dunne labels en dragermaterialen werkt de esf-1 op zijn maximale snelheid en heeft dan een reactietijd van < 300 µs.

Om ook speciale labels, bijvoorbeeld labels met reliëf of perforaties, te kunnen aftasten, zijn er drie verschillende Teach-in-methodes ter beschikking.
Methode 1: Dragermateriaal en label dynamisch inleren
Tijdens het Teach-in-proces wordt het dragermateriaal met labels aan een constante snelheid door de vork geleid. De esf-1-sensor leert automatisch het signaalniveau voor de labels, evenals het niveau voor de loze ruimtes tussen de labels in. Dit is de standaard Teach-in voor labels.


esf- ingesteld als labelsensor

Methode 2: Backing materiaal en etiketten apart teachen
Het signaalniveau voor het backingmateriaal en de etiketten kunnen zeer kort bij elkaar liggen. Om ook nog etiketten met zeer geringe signaalverschillen te kunnen aftasten, worden de signaalniveaus apart geteacht. Eerst wordt het backing materiaal en daarna het etiket op het backing materiaal geteacht. De schakeldrempel ligt dan tussen beide signaalniveaus.
Methode 3: Alleen baanmateriaal inleren
Baanmateriaal wordt in de regel vanaf de rol verwerkt. Dan bevindt zich de te detecteren naad op een onbereikbare plek ergens in deze rol. Hiervoor is een aparte Teach-in-methode ter beschikking, waarbij alleen het baanmateriaal ingeleerd wordt. De esf-1 herkent de naad aan het verschil in signaalniveaus en stelt zijn uitgang in.De Teach-in-procedure kan naar keuze met de toets aan de bovenzijde van de behuizing of via pin 5 aan de sensorstekker uitgevoerd worden. Met LinkControl kan de esf-1 optioneel geparametriseerd worden. Ook kunnen de meetwaarden grafisch weergegeven worden. 
 

esf-1/CDF

esf-1/CDF

De esf-1/CDF is een ultrasone sticker- en sealnaad sensor in vorkbehuizing met baanbreukbewaking, uitgevoerd met 5-pin M12-connector. De sensor detecteert feilloos stickers en naden, ook op hoge snelheid, onafhankelijk van kleur of transparantie.
esf-1/CF

esf-1/CF

De esf-1/CF is een ultrasone sticker- en sealnaad sensor in vorkbehuizing, uitgevoerd met 4-pin M8-connector. De sensor detecteert feilloos stickers en naden, ook op hoge snelheid, onafhankelijk van kleur of transparantie.