Filters

Deze producten zijn (optioneel) geschikt voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. ATEX is een Europese richtlijn voor gebieden met potentieel explosiegevaar door de aanwezigheid of kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke atmosfeer. Dit wordt ook wel ATEX omgeving, ATEX zone of ATEX gebied genoemd. Letterlijk staat ATEX voor het Franse ATmosphères EXplosibles. In Europa vallen explosiegevaarlijke omgevingen onder de ATEX 153 richtlijn (voorheen ATEX 137). Deze stelt ten doel werknemers die blootstaan aan een explosiegevaar te beschermen tegen de aanwezige explosierisico’s. Voor apparatuur die wordt toegepast in een Ex-zone waar een explosierisico aanwezig is, is de ATEX 114 richtlijn van toepassing (voorheen de ATEX 95 richtlijn).

Filter