Filters
Spectro series voor contrastmetingen van Sensor Instruments

Bij optische sensoren betekent ‘contrast’ het verschil in helderheid tussen twee objecten. De waarde van de helderheid is uit te drukken in grijswaarden. Onze contrastsensoren bepalen de grijswaarde van het object over het hele kleurenspectrum en is derhalve kleur-neutraal. Contrastmetingen kunnen uitgevoerd worden op zowel actieve objecten zoals lichtbronnen, als ook passieve objecten. In het laatste geval wordt het te detecteren oppervlak verlicht met een geïntegreerde lichtbron om een stabiele meetomgeving te creëren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs of het kennisbankartikel: “Contrastmeting met contrastsensoren” lezen.

Filter